Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Paradox Interactive AB: Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 17 maj 2019

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2019
beslutades följande

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i
enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie.
Avstämningsdag är den 21 maj 2019. Utbetalning av utdelning beräknas
ske från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2019.

Styrelse

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma beslutades nyval av Mathias Hermansson och
omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt,
Peter Ingman och Fredrik Wester. Cecilia Beck-Friis har avböjt omval.
Till styrelseordförande valdes Fredrik Wester och som vice ordförande
Håkan Sjunnesson. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att
ersättning ska utgå med 520 000 kr per år för vice ordföranden och
260 000 kr för ordinarie styrelseledamot. Till Fredrik Wester ska
enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara
en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Beslut om teckningsoptionsprogram 2019/2022, innefattande antagande av
teckningsoptionsprogram 2019/2022, och riktad nyemission av
teckningsoptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets
anställda - Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Vid fullt utnyttjande
av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,33
procent.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer
att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2019.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox består idag av förlagsverksamhet samt egen
utveckling av datorspel och varumärken. I spelportföljen finns idag
fler än 100 titlar och Paradox äger de viktigaste varumärkena som
Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings,
Cities: Skylines, Prison Architect, Magicka, Age of Wonders samt
World of Darkness varumärkeskatalog. Sedan starten för 15 år sedan
har Paradox gett ut spel världen över, först via fysisk distribution
men sedan 2006 främst i digitala distributionskanaler. Företaget
utvecklar främst spel för PC och spelkonsoler, men släpper även spel
på mobila plattformar. Till de största marknaderna hör USA,
Storbritannien, Kina, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien.
Idag spelar över tre miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och
antalet registrerade Paradox-användare överstiger tio miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North
Premier, ticker PDX. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se,
+46-8-528 00 399. För mer information, besök
www.paradoxinteractive.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/paradox-interactive-ab/r/arsstamma-i-paradox-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.