Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-11

Paradox Interactive AB: Delårsrapport januari - juni 2020

ANDRA KVARTALET 2020

 • Omsättningen uppgick till 464,9 MSEK (387,2 MSEK), en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år.

 

 • Rörelseresultatet uppgick till 199,0 MSEK (154,2 MSEK), en ökning med 29 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 197,7 MSEK (154,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (120,3 MSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 278,5 MSEK (232,7 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -148,4 MSEK (-104,9 MSEK).

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 637,2 MSEK (396,4 MSEK).

Resultat per aktie uppgick till 1,46 SEK (1,14 SEK) efter utspädning.

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Age of Wonders: Planetfall, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Omsättningen uppgick till 865,3 MSEK (625,4 MSEK), en ökning med 38 % jämfört med samma period föregående år.

 

 • Rörelseresultatet uppgick till 364,9 MSEK (217,0 MSEK), en ökning med 68 %.

 

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 362,4 MSEK (217,2 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 282,5 MSEK (169,6 MSEK).

 

 • Resultat per aktie uppgick till 2,67 SEK (1,61 SEK) efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET 2020

 • Fyra expansioner släpptes under perioden; Invasions till Age of Wonders: Planetfall, Emperor till Europa Universalis IV, Island Bound till Prison Architect och Apocalypse till Stellaris: Console Edition.

 

 • Det nya mobilspelet Stellaris: Galaxy Command släpptes på samtliga marknader.

 

 • Paradox Publisher Weekend på Steam ägde rum 14-18 maj.

 

 • Koncernens anställda arbetar sedan i mitten av mars hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19. I dagsläget finns inget fastställt datum när de anställda ska återgå till att arbeta från ordinarie kontorslokaler.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den Paris-baserade utvecklingsstudion Playrion Game Studio förvärvades 1 juli, 2020.

 

 • Den Finland-baserade utvecklingsstudion Iceflake Studios förvärvades 16 juli, 2020.

 

 • Releasen för Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 senareläggs till 2021.

 

VÅR VD KOMMENTERAR

Med utökad styrka mot framtiden

När vi stänger böckerna för årets första halva är det med glädje jag konstaterar att vi ännu en gång levererar ett starkt finansiellt kvartal, samtidigt som vi lagt flera viktiga byggstenar inför framtiden. Andra kvartalet innebar en stor utökning av vår kapacitet och kompetens att utveckla och förlägga spel - både genom organisk tillväxt och förvärv.
I juni presenterade vi våra planer kring en ny spelstudio i Barcelona: Paradox Tinto. Paradox Tinto är ett viktigt steg i att expandera vår kapacitet inom vår centrala spelgenre grand strategy. Johan Andersson, som i många år arbetat som Game Director på Paradox Development Studio i Stockholm, kommer leda studion på plats i Barcelona.Under kvartalet arbetade vi också intensivt med förvärv av två spelstudios, som båda offentliggjordes i juli - Playrion Game Studio och Iceflake Studios. Playrion Game Studio är en mobilfokuserad studio i Paris.

Genom förvärvet förbättrar vi våra möjligheter att utveckla och förlägga mobilspel samtidigt som spelet Airlines Manager blir en del av vår portfölj. Spelet är ett managementspel med lång livslängd, likt många av våra andra spel, fast på den mobila plattformen. Iceflake Studios är i sin tur en finsk spelstudio där vi redan har ett framgångsrikt samarbete kring spelet Surviving the Aftermath, som i dag säljs på Epic Games Store i early access-form. Även detta förvärv innebär ytterligare utvecklingskompetens och kapacitet inom managementspel.

När vi tittar på bolag att förvärva ser vi till många aspekter utöver de rent finansiella: Det måste finnas en företagskultur som överensstämmer med vår och en grundläggande matchning kring våra centrala spelgenrer, men vi söker också efter starka team som redan åstadkommit mycket tillsammans. Vissa gånger gör vi förvärv för att vi behöver utökade resurser och mer talang inom områden vi själva redan är bra på, andra gånger för att skaffa oss ny kompetens och ibland för att bredda vår varumärkesportfölj med nya speltitlar. 

En annan viktig del av vår förvärvsstrategi är att integrera de förvärvade bolagen i vår befintliga verksamhet på ett varsamt sätt. Vi strävar alltid efter att kombinera den hjälp en studio får av Paradox Interactives struktur och resurser som moderbolag med den kreativa frihet som behövs för att skapa och bygga riktigt bra spel. Att integrera bolag kräver tid och resurser, men vi är övertygade om att vi härigenom kan generera större värden än de enskilda enheterna var för sig.

Utöver de nya kollegor vi fått genom förvärv har vi också rustat för framtiden i våra befintliga verksamheter genom rekryteringar. Vid andra kvartalets slut var vi 534 medarbetare i hela gruppen. Efter förvärven av Playrion och Iceflake samt uppstarten av Paradox Tinto, som genomförts efter utgången andra kvartalet, har vi verksamheter på nio platser och sex länder i världen. 

Omsättning och resultat levererar i årets andra kvartal nya rekord. Omsättningen ökade med 20% jämfört med samma kvartal föregående år och omsättningen för de tolv senaste månaderna har i jämförelse med föregående år ökat med 29%. Vår vinst före skatt ökade med 29% jämfört med samma kvartal föregående år och sett till föregående års tolvmånadersperiod ökade vinsten före skatt med 42%. Samtidigt som vi är otroligt stolta över kvartalet vill jag som så ofta tidigare nämna att våra kvartal sällan går att jämföra med varandra, istället är det helhetsbilden över tid som ger den mest rättvisa bilden av vår ekonomiska utveckling. 

En alltid bidragande tillväxtfaktor är de spelexpansioner vi lanserar löpande. Under kvartalet lanserade vi expansionerna Emperor för Europa Universalis IV, Island Bound för Prison Architect och Invasions för Age of Wonders: Planetfall - samtliga i linje med vår strategi att tillhandahålla spel med starka varumärken och lång livslängd. PC fortsätter att vara vår största plattform med god marginal, men under kvartalet fortsatte vi också att expandera på andra plattformar: På konsol genom expansionen Apocalypse till Stellaris och på mobil genom lanseringen av Stellaris Galaxy Command globalt. På så sätt når vi fler spelare med våra varumärken och kan diversifiera våra intäktskällor ytterligare. 

Covid-19 har fortsatt att vara ett betydande inslag under perioden där vår personal sedan mars arbetar hemifrån. Under senare delen av sommaren ser vi att den positiva trend vi noterat kring ökat spelande mattats av något. Vi konstaterar också påverkan på vår produktivitet, med risk för att framför allt speltitlar som ännu inte kommunicerats blir försenade.
Sammanfattningsvis lämnar vi ett operativt såväl som finansiellt framgångsrikt kvartal bakom oss med stärkta relationer till våra fantastiska fans. Genom de förvärv och rekryteringar vi gjort de senaste månaderna har vi många nya kollegor att hälsa välkomna när våra sommarsemestrar går till ända, något jag verkligen ser fram emot!
Ebba Ljungerud, VD

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 11 augusti 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca genom en livesändning på vår Twitch-kanal (https://www.twitch.tv/paradoxinteractive). I denna svarar vi också rapport- och finansrelaterade frågor.

Skicka gärna in frågor på förhand via vårt forum (https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/paradox-q2-interim-report-and-livestream.1409191/) eller genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com.
Man kan också ställa frågor i chatten som tillhör livestreamen. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.