Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-17

Paradox Interactive AB: Delårsrapport januari - september 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Omsättningen uppgick till 494,8 MSEK (282,6 MSEK), en ökning med 75 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 187,7 MSEK (93,1 MSEK), en ökning med 102 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 187,0 MSEK (92,9 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 148,5 MSEK (74,0 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 213,0 MSEK (73,4 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -236,4 MSEK (-32,5 MSEK).
 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 600,0 MSEK (434,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,40 SEK (0,70 SEK) efter utspädning.
 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

Första nio månaderna 2020

 • Omsättningen uppgick till 1 360,1 MSEK (908,0 MSEK), en ökning med 50 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 552,6 MSEK (310,0 MSEK), en ökning med 78 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 549,4 MSEK (310,1 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 431,0 MSEK (243,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,07 SEK (2,31 SEK) efter utspädning.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet 2020

 • Det nya spelet Crusader Kings III släpptes 1 september, 2020. Spelet skrivs av med en degressiv avskrivningsmetod över 18 månader, där 1/3 av utvecklingskostnaden skrivs av första månaden efter release.
 • Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.
 • Den Paris-baserade utvecklingsstudion Playrion Game Studio förvärvades 1 juli, 2020.
 • Den Finland-baserade utvecklingsstudion Iceflake Studios förvärvades 16 juli, 2020.

VD:n har ordet

Kungligt kvartal ger nya intäktsrekord

Årets tredje kvartal har för oss till stor del handlat om lanseringen av Crusader Kings III. Crusader Kings III är den tredje utgåvan av vår framgångsrika Grand Strategy-franchise med sin bas i en spelar­styrd tidsresa. När recensionsembargot släppte strax före lansering fick spelet 91/100 i "Metacritic Score", vilket är ett sammanfattningsbetyg av bransch- och spelmedias recensioner. Det är vårt högsta betyg någonsin och det är självklart oerhört positivt, men det som gör mig allra gladast är att spelet tagits emot med en sällan skådad entusiasm av våra spelare - de över 19 000 recensionerna på Steam och de över 1 000 000 sålda spelen talar sitt tydliga språk: Vi har skapat ett riktigt bra spel!

Den framgångsrika lanseringen av Crusader Kings III är för oss ännu ett kvitto på värdet i att äga och metodiskt vidareutveckla våra franchises. Crusader Kings III är, som de flesta av våra framgångsrika spel, resultatet av flera iterationer av spel. Ofta blir det första spelet i en franchise inte en succé, utan lägger istället grunden för kommande uppföljare genom att bygga spelarbas, varumärke och kun­skap för att kunna successivt utveckla bättre och bättre spel.

Under årets tredje kvartal levererar vi ännu en gång ett rekordkvartal vad avser omsättning. Jämfört med samma kvartal föregående år ökade omsätt­ningen med 75% samtidigt som omsättningen för de tolv senaste månaderna har ökat med 40% i jämförelse med föregående år. Kvartalets vinst före skatt var 101% högre än samma kvartal föregående år och för den senaste tolvmånadersperioden var vinsten före skatt 55% högre än för ett år sedan. Jag vill dock i vanlig ordning poängtera att våra kvartal sällan är jämförbara med varandra eftersom vår verksamhet inte är cyklisk.

En viktig uppgift i vår verksamhet är att avgöra när vi ska fortsätta att utveckla ett spel för att tillvarata den långsiktiga potentialen vi ser i franchisen, och när det är bättre att lägga ned utveckling och istäl­let allokera om resurserna till projekt som förväntas ge bättre avkastning. Under kvartalet bestämde vi att avsluta utvecklingen av ett ännu inte tillkännagi­vet externt utvecklat spel. I och med nedläggningen har vi i september skrivit ned hela värdet på spelet vilket har belastat kvartalets resultat med 28 MSEK.

Under utvecklingsfasen av våra spel, såväl spel utvecklade av våra egna studios som spel utvecklade av våra externa partnerstudios, kapitaliserar vi utvecklingskostnaderna som sedan skrivs av under 18 månader från och med spelets lansering. För de spel vi lanserat hittills har vi tillämpat en linjär avskrivningsmodell genom vilken lika stora avskrivningar görs var och en av de 18 månaderna. För Crusader Kings III, tillämpar vi istället en degressiv avskrivningsmodell där vi skriver av 1/3 av spelets utvecklingskostnader redan under spelets lanseringsmånad, 1/3 jämnt fördelat under månad 2-6, och 1/3 jämnt fördelat under månad 7-18 efter spelets lansering. Denna mer framåtlutade avskrivningsmodell stämmer bättre överens med hur vi förväntar oss att intäkterna från Crusader Kings III, och liknande spel vi planerar att lansera framöver, kommer vara fördelade. På kort sikt innebär avskrivningsmodellen att resultatet försämras jämfört med en linjär avskrivningsmodell, samtidigt som resultatet blir lika mycket bättre under den senare delen av avskrivningsperioden.

Vi fortsätter att anpassa vår verksamhet efter rådan­de pandemi och gör som arbetsgivare det vi kan för att säkerställa våra anställdas välmående medan vi fortsätter arbeta hemifrån. Under kvartalet har vi bland annat anordnat webinars på temat mental hälsa och har initierat flera olika hälsofrämjande aktiviteter.

I december lanserar vi ett nytt strategispel - Empire of Sin - som vi utvecklat tillsammans med Rome­ro Games. Empire of Sin följer Paradox klassiska designfilosofi att spelet ska kunna spelas om flera gånger med ny spelupplevelse varje gång, och som med många Paradoxspel ges spelarna möjlighet att själva modifiera spelet och dela med sig av dessa moddar till övriga spelare. Samtidigt som vi håller oss till dessa för Paradox välbeprövade koncept, skiljer sig Empire of Sin från vår nuvarande kärn­portfölj genom att erbjuda rollspelsinslag och ett för Paradox nytt 1920-tals gangstertema. Empire of Sin blir härigenom ett för oss välbalanserat sätt att bredda vår spelportfölj. Det gläder mig att få avsluta detta mycket speciella och på många sätt utmanan­de år med att få lansera ett nytt spel och jag hoppas att våra spelare kommer att uppskatta det.

Ebba Ljungerud, VD

 

Presentation av rapport

Den 17 november 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/paradox-q3-2020-report-and-livestream.1442026/ genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.comeller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-17 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com (ir@paradoxplaza.com)
Telefon: 0703-555418