Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-19

Parans Solar Lighting AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - september 2020

QPT:s investering genomförd - nytt affärsben etableras

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år.

 • Periodens intäkter uppgick till 2 kSEK (874)
 • Periodens resultat uppgick till -4 142 kSEK (-3 607)
 • Resultat per aktie: -0,06 SEK (-0,07)
 • Antal aktier vid periodens slut var 73 123 195 (52 030 497)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 871 kSEK (7 165)

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG

Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år.

 • Periodens intäkter uppgick till 1 718 kSEK (3 587)
 • Periodens resultat uppgick till -11 936 kSEK (-13 880)
 • Resultat per aktie: -0,16 SEK (-0,27)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-SEPTEMBER

 • Under årets första månader kontrakterades nya försäljningspartners i Polen, Malaysia och Rumänien.
 • Bolaget har påbörjat en process att förbereda listbyte till Nasdaq First North Growth Market.
 • Parans lanserade BIM Object som en digital "one stop shop" för arkitekter runt om i världen, där de kan finna Parans produkter och enkelt rita in dem i nya byggprojekt. Nu har miljontals arkitekter tillgång till all väsentlig information om Parans system bara ett par klick bort.
 • Bolaget tog ett viktigt kliv framåt för att återetablera närvaro på den amerikanska marknaden genom distributörsavtal med Lumenomics Inc, baserade i Seattle i staten Washington.
 • Ett av bolagets mest strategiska avtal skrevs med det kinesiska bolaget QPT under maj månad. Avtalet innebär att QPT ska investera i Parans och blir en av de största ägarna. Parans i sin tur avser etablera ett helägt dotterbolag i Kina som tar över QPTs verksamhet. Den huvudsakliga affären består av försäljning av 5G lyktstolpar med integrerad kommunikationsteknologi som stödjer utbyggnaden av 5G infrastruktur. Strukturaffären med QPT skapar därigenom helt nya möjligheter för Parans att utvecklas i två parallella spår, med två olika produktben.
 • Under tredje kvartalet erhöll QPT formellt godkännande att investera i Parans.
 • Parans rekryterade försäljningsansvariga för Asien respektive Europamarknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Parans tillsatte den nyinrättade tjänsten Software Development & Aftermarket Manager.
 • Parans erhöll order på SP4-system till Rumänien.
 • Den riktade nyemissionen fulltecknades av QPT. Emissionen har betalats med cirka 17 MSEK kontant och genom tillskjutande av apportegendom i form av immateriella rättigheter uppgående till cirka 11 MSEK.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare

Kvartalet har präglats av bolagets fortsatta arbete med att slutföra affären med vår nya kinesiska partner Qinqdao Photon Technology (QPT). Arbetet har fortlöpt trots utmaningar med reserestriktioner och liknande till följd av coronapandemin. QPT fick i slutet av kvartalet det nödvändiga formella myndighetsgodkännandet för att investera i Parans. I dagarna blev det offentliggjort att den riktade nyemissionen till QPT fulltecknades och Parans erhöll emissionslikvid om ca 17 MSEK i kontanter samt ca 11 MSEK i immateriella rättigheter. Genom teckning av aktierna i den riktade emissionen uppnår QPT en initial ägarandel om 24,88 procent i bolaget. Nästa steg kommer vara att QPT skall teckna ytterligare aktier genom de av bolagsstämman beslutade teckningsoptionerna av serie 8 (TO8) för att uppnå ett totalt ägande i bolaget på 29,9%, vilket innebär ytterligare 6,4 MSEK i kapitaltillskott.

I samband med att emissionen nu genomförs så kommer också de mer operationella delarna av affären mellan Parans och QPT att utföras. Det innebär bland annat att de redan förberedda ansökningshandlingarna om att etablera Parans helägda dotterbolag i Kina kommer lämnas in till de lokala myndigheterna. Därefter kommer alla relevanta tillgångar att överföras från QPT till Parans dotterbolag, så att den operationella verksamheten kan startas upp. Parans dotterbolag får namnet Parans Technologies Qingdao. Vi har genom denna affär med QPT skapat ett helt nytt affärsben att stå på och vi får också tillgång till den enorma kinesiska marknaden genom detta partnerskap.

QPT har endast en kort historik då bolaget etablerades under 2018. Dock så har grundarna av bolaget desto längre historik. De var bland de första att starta produktion av effektiva LED-strålkastare i Kina och de har tagit med sig högteknologisk kompetens med värdefulla patent i samband med uppstarten av QPT. Deras 5G Smart Towers är en helt ny produkt som just nu efterfrågas i stor omfattning då den kinesiska staten nu forcerar utbyggnationen av 5G infrastrukturen i hela Kina. Under 2019 etablerade man egen utveckling och produktion av sina 5G stolpar samt det de kallar för IoT Street Lights och man har under slutet av 2019 och under 2020 redan installerat ett antal testsystem hos sina nuvarande kunder. De bilder som visades när jag var och besökte QPT i Qingdao i oktober 2019 var när den helt nya fabriken invigdes. Det är valda delar av dessa tillgångar vi nu skall ta över då affären genomförts.

Vi har också en hälsning från QPT och deras VD: "Vi är verkligen entusiastiska inför att börja arbeta tillsammans med Parans organisation och vill skicka med en hälsning till Parans aktieägare. Vi ser en fantastisk framtid tillsammans med er och vi ser detta samarbete som långsiktigt.", säger Fred Sun, VD och huvudägare i QPT.

Parans har under kvartalet förstärkt sin organisation med nya försäljningsansvariga för både Asien och Europa. Det nya försäljningskontoret i Shanghai med ansvar för Asien är ett ytterligare steg i Parans kinaetablering närheten till bolagets kommande verksamhet i Qinqdao för att vi också ser viktiga synergier då Shanghai är Kinas viktigaste affärscentrum.

Vi har under kvartalet fortsatt att utveckla vår kärnaffär, men med fortsatta utmaningar till följd av coronapandemin. Med nya nedstängningar och restriktioner runtom i världen har våra partners fortsatt haft en utmaning att få till affärer kring våra produkter.

Verksamheten hade inga intäkter under kvartalet. Däremot lyckades vi få en order på SP4-system från ett universitet i Frankrike samt en order på demosystem till vår nya distributör i Rumänien. Dessa kommer att levereras under innevarande kvartal. Vi har även utökat vårt distributionsnätverk i USA. Detta är ett viktigt steg i att återetablera oss på den amerikanska marknaden.

Parans har idag en fullt tekniskt mogen produkt och arbetar med att utveckla nya digitala kringtjänster med potential att generera abonnemangs- och licensintäkter. Detta gör oss fullt redo att ta betydande kliv framåt i vår kommersiella utveckling så snart pandemin lättar. Med vår blivande partner i Kina ser vi omfattande potential i att kraftigt öka. Parans totala affär kommande år. Avtalet med QPT ger ett helt nytt ben där Parans kan bredda sin affär.

Mölndal 19 november 2020

Anders Koritz

VD - Parans Solar Lighting

Den kompletta delårsrapporten finns bifogad samt tillgänglig på www.parans.com/sv/   

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com

www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:30 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.