Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Parans Solar Lighting: Delårsrapport januari - mars 2020 Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 1 057 KSEK (1 589)
· Periodens resultat uppgick till -3 860 KSEK (-3 686)
· Resultat per aktie: -0,07 SEK (-0,11)
· Antal aktier: 56 793 893 (34 239 380)
· Likvida medel: 7 105 KSEK (1 472)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Bolaget har idag etablerat sig som en världsledande leverantör av
fiberoptiskt dagsljus. Vi är kända bland arkitekter hos de större
byråerna i de flesta delarna av världen. Inom kort är vi också med i
den "one-stop-shop" som BIM Objects innebär för världens arkitekter
när de söker efter objekt att lägga in i sina projekt.

· Det första kvartalet präglas av den globala coronapandemin, där
samtliga Parans marknader tillfälligt stannat upp.

· Parans försäljningspartners runt om i världen är dock fortsatt
aktiva och driver vidare de affärsdiskussioner som pågått innan
pandemin utvecklades globalt. Googleprojektet i Singapore är mitt
uppe i upphandling av entreprenör för ombyggnationen av deras
Singaporekontor och Parans system finns med i samtliga budgivares
offerter. Vi har långt framskridna kunddialoger i USA, Frankrike,
Spanien och Indien för att nämna några marknader. I Indien pågår
fortsatta diskussioner med både tunnelbaneprojektet och flygplatsen.

· Bolaget har ett antal befintliga ordrar som skulle installerats
under det första kvartalet men där vi, på grund av reserestriktioner,
inte ännu kunnat genomföra dessa. Några exempel är den stora
installationen i norra Indien hos ett energibolag, Microsoft i Tel
Aviv och den omfattande tunnelordern i Holland. Parans har redan
levererat godset till flera av dessa kunder och förbereder för fullt
leveransen till Holland.

· Ett antal nya försäljningspartners har tillkommit i bland annat
Polen, Rumänien och Malaysia. Samtliga våra partners är fortsatt
aktiva i sina respektive marknader och flera av dem lägger mycket tid
på att utbilda sig och träna på installation och service av
Paranssystemet.

Bolagets resultat

· Då flera större leveranser ännu inte kunnat installeras och
slutfaktureras har detta påverkat bolagets intäkter negativt, och vi
bedömer att det handlar om en förskjutning till andra halvåret 2020.

· Parans orderbok är ca 20 MSEK av ännu inte levererade ordrar.
Beroende på hur snart pandemin släpper greppet om världens ekonomier
så kommer Parans vara redo att rivstarta verksamheten
internationellt.

Utsikter

· Parans ambition är att leverera huvuddelen av Hollandsordern under
innevarande år, vilket skulle resultera i en intäktsnivå på årsbasis
som skulle vara 5 gånger större än de senaste åren, sedan Parans lade
om sin strategi mot att fokusera större kunder med större system.

· Bolaget har en "pipe" av långt framskridna avtalsdiskussioner som
motsvarar ett potentiellt ordervärde av drygt 50 MSEK.

· Avtalet med bolagets potentiella kinesiska partner har dragit ut
på tiden då de kinesiska myndigheterna inte kommit igång fullt efter
coronakrisen och de har en stor mängd ärenden som skall behandlas. Vi
har dock alldeles nyligen fått information om att detta snart kommer
vara klart och är därför hoppfulla att kunna informera om ett färdigt
avtal inom en mycket snar framtid.

· Potentialen i samarbetet med den kinesiska partnern är
signifikant. Utbyggnad av 5G infrastruktur kommer ske globalt och när
samarbetsavtalet förverkligas, kommer Parans att kunna utnyttja
potentialen i denna marknad.

· Med de långt gångna affärsdiskussionerna med upparbetade
kundprojekt som kan realiseras så snart pandemin har lättat på
situationen i Parans huvudmarknader i kombination med potentialen i
kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att ta betydande
steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och stort Parans.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 27 augusti 2020 då publicering
sker av halvårsrapport.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock
Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och
sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från
bolaget.

24 april 2020

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens
försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/11600/3096135/1235402.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.