Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Parans Solar Lighting: Parans tillförs cirka 14,4 MSEK genom teckning av teckningsoptioner TO7

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans" eller "Bolaget") meddelar
utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Totalt
nyttjades 15 623 937 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90,2
procent av antalet utstående teckningsoptioner, för teckning av 15
623 937 aktier till en teckningskurs om 0,92 SEK per aktie. Genom
nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Parans därmed cirka 14,4
MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Under 2019 genomförde Bolaget en företrädesemission av units,
bestående av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av
serie TO7. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under
perioden från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2020.
Teckningskursen för teckning av aktier i Parans genom nyttjande av
teckningsoptionerna var 0,92 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i
väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier
till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO7 finns
tillgängliga i Parans prospekt utgivet i maj 2019.

Kommentar från VD, Anders Koritz

· Tack vare det fina utfallet av teckningsoptionsprogrammet,
tillsammans med det nyligen kommunicerade samarbetet med det
kinesiska bolaget Qingadao Photon Technology(QPT) har Parans erhållit
goda förutsättningar för att accelerera vår kommersialisering fram
tills dess att vi kan nå ett positivt kassaflöde. Vi vill passa på
att tacka samtliga befintliga och nya aktieägare som valt att följa
med på vår spännande resa framåt.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Parans
med 15 623 937 aktier, från 56 793 893 till 72 417 830 aktier.
Aktiekapitalet ökar med 312 478,74 SEK, från 1 135 877,86 SEK, till 1
448 356,60 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av
serie TO7, uppgår utspädningen till cirka 21,6 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Parans i samband med teckningsoptionsprogrammet.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/parans-tillfors-cirka...
https://mb.cision.com/Main/11600/3122589/1255470.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.