Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-28

Patientspecifikt med potential

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Episurf utvecklar och säljer patientspecifika implantat till patienter i tidig fas av artros i knäleden. Vi bedömer att bolagets implantat har en naturlig plats på marknaden och förväntar oss därför stark tillväxt de kommande åren.

Episurf är ett medicinteknik-bolag med säte i Stockholm. Verksamhetens fokus är att utveckla, producera och sälja implantat till patienter som lider av tidig fas artros i knäled. Artros är den vanligaste orsaken till smärta i leder och drabbar människor över hela världen. Antalet patienter växer och dagens biologiska behandlingsmetoder ger varierande resultat. Det har skapat ett tomrum av behandlingar för patienter med tidig fas artros. Episurfs intention är att fylla detta tomrum.

Episurfs implantat är patientspecifika utformade patientens anatomi samt broskskada och tillsammans med bolagets unika hjälpverktyg för diagnostisering skapas flertalet fördelar. Data från en klinisk undersökning med Episurfs implantat publicerades nyligen med goda undersökningsresultat och hittills är antalet operationsrevisioner noll. Det skall noteras att bolaget hittills lyckats väl med att sälja helt utan klinisk data men resultatet utgör underlag som kommer underlätta försäljningsarbetet. Vi har höga förväntningar på kommande årens försäljning, dels med hänseende till teknologins fördelar som är högt värderade vid val av lämplig behandlingsmetod. Dessutom, allteftersom mer klinisk data presenteras underlättas försäljningsarbetet ytterligare.

Försäljningen är idag fokuserad till Europa. Bolaget arbetar dock med en ansökan om försäljningsgodkännande i USA som är världens största marknad.

En investering i Episurf ger möjlighet till stor uppsida samtidigt som risken är stor. Bolaget går nu igenom en tung investeringsfas vilket leder till höga kostnader som i dag inte täcks av intäkterna. Vi påbörjar bevakningen av Episurf med rekommendationen Köp och riktkurs 21,3 kronor per aktie.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities