Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Patrik Byhmer, nuvarande VD, föreslås som ny styrelseordförande i Redsense Medical

Valberedningen kommer föreslå att Patrik Byhmer, nuvarande VD och tillika bolagets största enskilda ägare, tar över som styrelseordförande på årsstämman i maj 2022 och i samband därmed kommer Patrik Byhmer att avgå som VD.

Nuvarande styrelseordförande Bo Unéus föreslås fortsätta som ledamot i styrelsen med huvudsaklig inriktning på affärsutveckling, investerare och internationella affärsrelationer. Styrelsen i Redsense Medical påbörjar nu rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny VD. 

Denna information är sådan som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl 13:40 CEST.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: info@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Författare Cision