Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Peab: Peab ändrar redovisningsprinciper avseende projekt med svenska bostadsrättsföreningar

Som tidigare meddelats har Peab erhållit brev och
avstämningsskrivelser från Finansinspektionen avseende frågan
huruvida svenska bostadsrättsprojekt ska konsolideras i Peabs
koncernredovisning. Den 28 januari 2020 erhöll Peab ytterligare en
skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning
att konsolidering ska ske. Peab har att inkomma med svar innan
Finansinspektionen fattar sitt slutliga beslut.

Det är fortsatt Peabs uppfattning att Peab inte har bestämmande
inflytande över bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal
tecknats avseende marköverlåtelse och totalentreprenad och att
konsolidering därmed ej ska ske enligt bestämmelser i IFRS 10
Koncernredovisning. Detta är en slutsats som delas av Peabs
revisorer. Dessa principer har under flera år tillämpats av ett antal
aktörer och det har bevisligen funnits utrymme för olika
tillämpningar bland börsföretag under denna tid.

Peab gör bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra
Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende
av Finansinspektionens beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna
från och med den 1 januari 2020. Det innebär därmed att projekt med
svenska bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Peabs
räkenskaper från 2020 och omräkningstal för 2019 kommer att
publiceras.

Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den
förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs
finansieringsavtal.

För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs
utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer Peab att
presentera även en operativ redovisning där dessa projekt i Sverige,
Norge och Finland kommer att redovisas med intäkt redovisad över tid
i takt med att projekten successivt färdigställs. Även finansiella
nyckeltal som t ex nettoskuld kommer att redovisas med hänsyn tagen
till dessa förutsättningar. Detta är också den modell Peab idag och
fortsättningsvis kommer att använda för sin interna styrning.

Peab kommer att presentera omräknade resultat- och balansräkningar
samt nyckeltal för 2019 i god tid före avlämnandet av årets första
kvartalsrapport. Även omräknade operativa räkenskaper kommer att
publiceras.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, nås genom Kajsa Jacobsson, presschef Peab,
0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/peab-andrar-redovisningsprinciper-avse...
https://mb.cision.com/Main/424/3038627/1196218.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.