Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Peab: Peab lägger ner driften av Ängelholm Helsingborg Airport tills vidare

Passagerarantalet på Ängelholm Helsingborg Airport har successivt
minskat under de senaste åren och när coronapandemin slog till blev
läget akut med en dramatisk nedgång i flygtrafiken. Då flygplatsen
inom överskådlig tid inte kommer att generera några intäkter måste
kostnaderna minimeras, därför läggs driften ner tills vidare.

Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett
antal kommuner i Nordvästskåne om förutsättningarna för att bedriva
flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för detta. En
förutsättning i förhandlingarna är att det ekonomiska ansvaret ska
bäras av andra än Peab. Förutsättningarna för återstart av
flygplatsen bestäms därmed inte av Peab.

I avvaktan på detta måste flygplatsbolaget dessvärre säga upp
personal. Flygplatsen behåller sitt flygplatscertifikat, vilket
innebär att några strategiskt viktiga positioner kommer att finnas
kvar tills vidare. Detta är en förutsättning för en snabb återstart
av verksamheten längre fram om förutsättningarna är de rätta.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Löpande underskott om 10 miljoner kronor belastade Peabs resultat
under det första kvartalet. I samband med beslutet om nedläggning av
driften kommer ytterligare kostnader, uppgående till 40 miljoner
kronor, belasta verksamheten, varav nedskrivningen av goodwill utgör
20 miljoner kronor.

- Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren
har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för
denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet
har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar
framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga
flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att
kommunerna i Nordvästskåne vill hitta en lösning så att flygplatsen
kan återstartas i framtiden, säger Jesper Göransson, vd och
koncernchef Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland
och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i
Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/peab-lagger-ner-driften-av-angelholm-h...
https://mb.cision.com/Main/424/3121913/1254970.pdf

Författare Cision News