Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Peab: Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag samt utvärderar förslaget till kontantutdelning

Peabs styrelse har idag beslutat att senarelägga extra utdelningen av
samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag, som innehåller Peabs
helägda färdigställda kommersiella fastigheter och förslaget om extra
utdelning kommer därför inte att föreläggas årsstämman i maj för
beslut. Styrelsen kommer dessutom att använda tiden fram till
kallelsen till årsstämman för att utvärdera förslaget till
kontantutdelning.

Till följd av Coronavirusets spridning och dess effekter det har i
omvärlden och på de finansiella marknaderna har Peabs styrelse idag
beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra
utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag som
innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Den
osäkra situation som råder i omvärlden gör att tidpunkten nu inte är
den rätta att genomföra noteringen av bolaget. Peab gör fortsatt
bedömningen att en utdelning av fastigheterna är den lösning som över
tid ger mest värde åt aktieägarna. Det operativa arbetet med att
bilda och strukturera fastighetsbolaget fortsätter därför utan
avbrott. Styrelsens avsikt är att kalla till extra stämma för att
besluta om utdelning av fastighetsbolaget när situationen har
stabiliserats och förutsättningarna är gynnsammare. De bedömda
resultateffekter som kommunicerades i bokslutskommunikén kommer i
samband med det framtida utdelningsbeslutet att uppdateras utifrån då
rådande förutsättningar.

Avseende den föreslagna ordinarie utdelningen i Peab AB om 4,20 kr per
aktie kommer styrelsen att utnyttja tiden fram till dess att kallelse
till årsstämma publiceras, senast den 8 april 2020, för att följa
utvecklingen och överväga om föreslagen ordinarie utdelning kan
kvarstå eller behöver förändras.

- De senaste veckornas utveckling med coronavirusets spridning har
inneburit en dramatisk förändring på kort tid. Påverkan på Peab har
hittills varit begränsad men då läget är osäkert och svårt att
överblicka har styrelsen valt att senarelägga processen med att dela
ut vårt fastighetsbolag. Arbetet med att bilda och strukturera
bolaget fortsätter utan avbrott. Avseende kontantutdelningen kommer
styrelsen att använda tiden fram till den 8 april för att skapa en så
god uppfattning om situationen som möjligt och då lämna det slutliga
förslaget. Peabs finansiella ställning är stabil men det är av
största vikt att ha så god överblick som möjligt när förslaget lämnas
till årsstämman, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom Juha Hartomaa,
IR-chef Peab, mobil: 0725-33 31 45

Denna information är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars
2020 kl. 11.45 CET

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka
14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/peab/r/peab-skjuter-upp-utdelning-av-fastighe...
https://mb.cision.com/Main/424/3067020/1216731.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.