Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-23

PECKAS NATURODLINGAR: BESLUTAT GENOMFÖRA NYEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 11 juni 2020, beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Peckas Naturodlingats aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2020. Avstämningsdag är den 27 november 2020.

Aktieägare i bolaget erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två teckningsrätter för att teckna en ny B-aktie. Teckningskursen är 7:50 kronor per aktie. Teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 15 december 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med 1 december 2020 till och med den 11 december 2020. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nordic SME från och med den 1 december 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 november 2020.
Författare Direkt-SE