Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-16

PECKAS NATURODLINGAR: ÖKAD FÖRLUST I 4 KV 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peckas Naturodlingar redovisar ett nettoresultat på -7,5 miljoner kronor (-5,4) för det fjärde kvartalet 2020.

Det framgår av bokslutet för 2020.

Omsättningen var 2,1 miljoner kronor (2,5) med totala intäkter på 5,3 miljoner kronor (3,8).

Fjärde kvartalets förlust består till stora delar av omstrukturerings- och utvecklingskostnader framgår det av rapporten.

"Denna typ av resultatpåverkande poster påverkar också helåret 2020 tungt", skriver bolaget.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 miljoner kronor (-3,7) med likvida medel på 8,9 miljoner kronor (6,7) vid utgången av rapportperioden.

I mitten av november 2020 meddelades att bolaget avser genomföra en företrädesemission som ska tillföra upp till cirka 26,5 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE