Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-02

PECKAS NATURODLINGAR: OMSTÄLLNING TYNGDE 3 KV, ÄVEN 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peckas Naturodlingar redovisar en nettoomsättning på 2,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, jänfört med 2,2 miljoner motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,7 miljoner kronor (-2,8)

Resultatet per aktie blev -0:83 kronor (-0:67).

Tredje kvartalet har präglats av omstruktureringskostnader vilket belastar resultatet med 2,4 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten.

Omstruktureringskostnaderna inkluderar stora förändringar i driften vilket initialt belastat personalkostnaden. På sikt kommer detta dock ge stora långsiktiga besparingar, enligt bolaget.

"Utöver att kostnadsbilden är präglad av stora omstruktureringskostnader så medför även den pågående omställningen av verksamheten till systemleverantör ett visst avbräck i omsättningen. Avsaknaden av fiskförsäljning samt minskad produktion i växthusen har medfört att intäkterna legat på ungefär 70 procent av vad som hade varit fallet utan förändringar i verksamheten", skriver Peckas Naturodlingar.

Även nästa kvartal förväntas att vara präglat av denna typ av kostnader samt påverkade intäkter, skriver bolaget.

"Först under första kvartalet 2021 är den nya organisationen och driften på plats fullt ut. Då ska åtgärder ha genomförts som minskar kostnadsbilden med upp till 5 miljoner kronor per år och omsättningen inte längre påverkas av omställningen i samma utsträckning", heter det.
Författare Direkt-SE