Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market

Pressmeddelande den 28 maj 2020

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Nordisk
Bergteknik") har godkänts som emittent av räntebärande finansiella
instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om
listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med total
utestående volym om 400 Mkr.

Nordisk Bergteknik har ansökt om och den 27 maj 2020 blivit godkända
som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq
Stockholm och har för avsikt att ansöka om notering av bolagets
företagsobligationer, med beräknad första handelsdag fredag den 29
maj 2020.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600
räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

Obligationerna kommer i samband med att de godkänns för handel på
Nasdaq Stockholm att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.
Avnoteringen har föregåtts av kommunikation med Nasdaq.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk
Bergteknik i samband med noteringsansökan.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom
berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar
borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och
grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i
Sverige och Norge.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos
preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market
Stockholm.

För mer information

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD
Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64
01.

För ytterligare information om Nordisk Bergteknik kontakta: Andreas
Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se,
Tel: 070-621 19 28 eller Johan Lundqvist, CFO, e-post:
johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 71 21.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegrocos-portfoljbolag-nordi...
https://mb.cision.com/Main/12574/3122046/1255077.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.