Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

PEN Concept: Bokslutskommuniké 2019

2019 I KORTHET

Första - FJÄRDE kvartalet (januari-DECEMBER)

· Rörelsens intäkter uppgick till 110,9 MSEK (155,7 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -13,3 MSEK (-22,3 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -12 % (-14,3 %) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,1 MSEK (-24,0
MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -13,9 MSEK (-19,8 MSEK)
inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,56 kr (-0,80 kr).
FJÄRDE kvartalet (OKTOBER-DECEMBER)

· Rörelsens intäkter uppgick till 26,7 MSEK (36,7 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,6 MSEK (-9,8 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -13,5 % (-26,7 %) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-10,5
MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -3,9 MSEK (-8,1 MSEK)
inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,16 kr (-0,33
kr).

Väsentliga händelser under första - FJÄRDE KVARTALET (januari
-DECEMBER)

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning
till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design,
tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt
ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.

· PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB,
fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för
Barnhuset i Stenungsund AB. PEN's åtagande innefattar både leverans
och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.

· PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB
(PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar
för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN
har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar
av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad.
Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.

· PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS
Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till
en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare
aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett
tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från
budplikt.

· PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget
PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar.
Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och
effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8
mkr årligen.

· TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de
inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den
planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare
meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som
förnärvarande råder.

· Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra
bolagsstämma för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav
huvudägaren Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.

· PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta
Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående
försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum.

· Shanghai Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer
att förvärva bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop
Concept AB för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN
Concept Group kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och
Mässa genom sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga
fasader på 5st nya restauranger till en internationell
restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp,
konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt
ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett
restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna
omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler
och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det
totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget Goods Sweden AB (PEN Products), fått order på
köksutrustning till den växtbaserade matutvecklingen för
destinationen Royal Park Stockholm genom John & Co - Plant Powered.
John & Co ska producera veganska ostar, torkade frukter och chips. De
kommer även att bedriva produktion ihop med samarbetspartners så som
Sophie's Raw Ice Cream och Nordisk Matutveckling. Leverans kommer att
ske från augusti till oktober 2019. Det totala ordervärdet uppgår
till ca 1,3 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till
hotellet AC by Marriott som öppnar under våren 2020. Hotellet ligger
på Ulriksdals torg i Solna och kommer bli en viktig aktör i området.
Leverans kommer att ske från november till december 2019. Det totala
ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar,
genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 32 mässmontrar till Elmia
Subcontractor 12-15 November 2019. Dessa designas, tillverkas och
monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde för PEN uppgår
till ca 2,0 MSEK. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande
underleverantörsmässa.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga
fasad 1st ny restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar
inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt
ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden ska vara levererad under
kvartal 1, 2020

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått två ordrar på byggnation och
inredning till McDonalds. Affärerna omfattar projektledning,
byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler och
inredning. Leverans ska ske under kvartal 1, 2020. Det totala
ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK.

väsentliga händelser efter FJÄRDE kvartalet

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till
ett nytt restaurangkoncept som öppnar under Q1. Kunden driver
nuvarande verksamhet genom konceptet "Harrys" och har gjort så i 23
år. Den nya verksamheten kommer även den drivas i samma lokaler och
namn och logo presenteras inom kort. Leverans kommer att ske under Q1
2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,6 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Products AB, fått order på rostfri inredning till
två nya projekt hos Astra Zeneca och Emtunga Solutions. Till Astra
Zeneca gäller det i huvudsak leverans av rostfria vagnar och till
Emtunga Solutions leverans av rostfri köksinredning. Leverans kommer
att ske under Q1 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 0,6 MSEK

· PEN Concept Group AB: PEN genomför företrädesemission om 13,1 MSEK
· PEN Concept Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i PEN
Concept Group AB

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Interiör AB färdigställt totalt 13 mässmontrar
under pågående ISM mässa i Köln, Tyskland. ISM mässa är världens
största mässa för godis och snacks. Mässmontrarna har designats,
tillverkats och monterats enligt kunderna önskemål. Total sammanlagda
ordervärde uppgår till 1,0 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar,
genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 8 mässmontrar till
Stockholm Furniture & Light Fair 4-8 februari 2020. Dessa designas,
tillverkas och monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde
för PEN uppgår till ca 2,0 MSEK. Stockholm Furniture & Light Fair 4-8
februari är världens ledande event för skandinavisk design.

· PEN Concept Group AB: PEN Concept Group AB: Rättelse: PEN
designar, tillverkar och monterar 8 montrar till Stockholm Furniture
& Light Fair 4-8 februari.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått order på en totalentreprenad och
tillbyggnation av en McDonalds restaurang i Sverige. Affären omfattar
projektledning, byggnation, tillverkning, leverans, och montage av
möbler och inredning enligt McDonalds koncept. Leverans ska ske under
kvartal ett och två, 2020. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7
MSEK.

· Styrelsen i PEN Concept Group AB (publ) har beslutat att
tidigarelägga publicering av bokslutskommuniké, januari-december
2019. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 18 februari 2020.
Tidigare kommunicerat datum var 21 februari 2020.

VD har ordet

Fjärde kvartalet har vi gjort klart med den omstrukturering som vi har
arbetat med under året och ser tydligt effekterna av vårt arbete.
Organisations-förändringen innebär att vi nu har två affärsområde-
mässa/showroom och restaurang. Resultatet under fjärde kvartalet
förbättrades jämfört med samma period föregående år med 4,2 MSEK till
-3,9 MSEK (-8,1 MSEK). Resultatet av försäljningen av
verksamhetsgrenen butiksinredning medför att intäkterna kvartal 4
sjunker till 26,7 MSEK (36,7 MSEK). Resultatet för helår 2019
förbättrades jämfört 2018 med 5,9 MSEK till -13,9 (-19,8).
Omsättningen sjunker till 110,9 MSEK (155,7). Med helårsresultatet
ser vi att det klart största resultattappet ligger i kvartal ett då
vi ej hade påbörjat vår omstrukturering.

Fjärde kvartalet har vi fortsatt fokus på kundvård och
projektuppföljning, vilket också ses genom resultat-förbättring i
bolaget. Orderingången i våra två affärsområden är fortsatt god.
E-handelslösningen för PEN Products fortgår enligt plan med...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.