Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

PEN Concept: PEN avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs.

PEN Concept Group AB ("PEN" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen i
Bolaget idag beslutat att avbryta företagsrekonstruktionen för PEN
och ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på totalt
försäljningsbortfall och är hänförligt till effekterna av COVID-19
(coronaviruset) påverkan i verksamheten.

PEN Concept Group AB har sedan 23 mars 2020 befunnit sig i
företagsrekonstruktion. Styrelsen har noggrant analyserat Bolaget och
koncernens framtida försäljningsmöjligheter och dess ekonomiska
utveckling. Styrelsen bedömer att det råder ett totalt
försäljningsbortfall för innevarande verksamhetsår. Trots att bolaget
under perioden vidtagit ett antal försäljningsdrivande åtgärder samt
kostnadsbesparingar inom ramen av företagsrekonstruktion, kan bolaget
konstatera att åtgärderna inte är tillräckliga. Bolaget har inte
heller lyckats att erhålla finansiering för att kunna övervintra
bolaget. Styrelsen ser ingen annan utväg PEN än att avbryta
rekonstruktionen och att inge ansökan om att bolaget försätts i
konkurs vid Jönköpings tingsrätt

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB
Epost: robert.wu@oboya.cc
Telefon:0735-630 935

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30/4-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd
med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl
från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pen-concept/r/pen-avbryter-foretagsrekonstruk...
https://mb.cision.com/Main/14469/3101455/1239657.pdf

Författare AktieTorget News