Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

PEN Concept: PEN Concept offentliggör utfall i kraftigt övertecknad företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i
företrädesemissionen av units i PEN Concept Group AB ("PEN Concept"
eller "Bolaget") som offentliggjordes den 9 januari 2020.
Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att den totala
teckningen uppgick till 244 procent och att företrädesemissionen
således blev kraftigt övertecknad. 19 194 155 units tecknades med
stöd av uniträtter, motsvarande cirka 77,40 procent av det totala
antalet units i emissionen, och 41 251 906 units tecknades utan stöd
av uniträtter, motsvarande cirka 166 procent av det totala antalet
units i emissionen. Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka
13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Överteckningen innebär
att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier så
snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring vecka 11, 2020. Fram till dess pågår handel med
BTU på Spotlight Stock Market. Därutöver nyemitteras 24 797 441
teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 24 797 441 aktier
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 991 897,64
SEK till totalt 2 975 692,92 SEK. Teckningsperioden för
teckningsoptionerna löper under perioden från och med 12 april 2021
till och med 26 april 2021 och för det fall teckningsoptionerna
utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 13,1 MSEK till 26,3
MSEK, beroende på den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets
aktie, till Bolaget före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om
handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market under
perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.

VD Magnus Hjorth:

"Det gläder mig att vi är i mål med vår företrädesemission och att
intresset har varit så pass stort! Jag vill passa på att både tacka
våra befintliga aktieägare för deras förtroende samt alla investerare
som visat intresse för företrädesemissionen i PEN Concept. Vi har nu
säkrat en långsiktig finansiering vilket skapar möjlighet för oss att
fokusera på en fortsatt försäljning och exekvering av PEN Concepts
nya affärsplan. Jag ser positivt på framtiden med en effektiviserad
organisation och rörelsekapital för en fortsatt utveckling framåt."

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper
som beskrivs i det investeringsmemorandum som publicerades i samband
med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av units tecknade
utan företrädesrätt kommer ske genom att en avräkningsnota skickas
till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan
företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på sådan
avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

PEN Concepts aktiekapital ökar i och med företrädesemissionen med 991
897,64 SEK till totalt 1 983 795,28 SEK och antalet aktier ökar med
24 797 441 aktier till totalt 49 594 882 aktier.

Handel med BTU

Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med
förmedling av köp och försäljning av BTU. Registrering av
företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 11,
2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna kommer ske under perioden
från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021.
Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner
ska uppgå till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i
aktien på Spotlight under 30 handelsdagar innan perioden för
utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per
aktie.

Projektledare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till
PEN Concept i samband med företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB
agerar legal rådgivare.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20/2-2020.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd
med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl
från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB och PEN Products AB.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB,
där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pen-concept/r/pen-concept-offentliggor-utfall...
https://mb.cision.com/Main/14469/3040122/1197456.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.