Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Penser Access: Arise Q2

 
Tillväxt y/y
Arises omsättning i Q2 uppgick till 36 mkr (30) och EBITDA 12 mkr (6). Försäljning av el uppgick till 28 mkr, vilket är en stark siffra givet årstiden, men i enlighet med våra förväntningar då elpriserna har varit höga i Sverige under 2021. Snittintäkten för elförsäljning från egna vindkraftparker ökade till 415 kr/MWh, från låga 156 kr/MWh förra året. Vi räknar med fortsatt goda priser åtminstone resten av sommaren.
Långsiktigt avtal
Dagen innan kvartalsrapporten meddelade Arise att de slutit ett avtal med HT Skogar om exklusivitet för uppförande av vindkraftsparker på skogsbolagets mark. Arise bedömer att avtalets potential uppgår till 1500 MW ny vindkraft. 1500 MW är omfattande och motsvarar exempelvis mer än Arises hela nuvarande projektportfölj. Vi är positiva till avtalet, men räknar inte med några projektförsäljningar åtminstone de närmaste 5 åren.
Värdering intakt
Projektet Skaftåsen försenas till Q2'22. Normalt sett reduceras lönsamheten i projekt mycket av förseningar, men Arise framhåller att kontraktets utformande begränsar effekten. Vi har tidigare sänkt estimaten för projektet och gör inga ytterligare ändringar. Vidare räknar Arise med att försäljning av Kölvallen påbörjas i höst. Givet projektets storlek om 282 MW bedömer vi nyheten som positiv. Motiverat värde förblir 44–46 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2093/Arise2021-07-22.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN