Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-04

Penser Access: Åter till lönsamhet i starkt Q3 - Arcoma

Åter på nivåer från innan pandemin
Arcomas omsättning för Q3 uppgick till 29 mkr, motsvarande en tillväxt y/y om 31%. Europa och Asien utmärkte sig där Europa växte 71% y/y. Kvartalet är bolagets starkaste Q3 sedan 2019 och indikerar en återgång till nivåer från innan pandemin. Totala intäkter om 30,3 mkr var i stort i linje med våra estimat om 30,9 mkr.

Åter till lönsamhet
Bruttomarginalen stärktes y/y till 41% (35%), där mycket av variationerna beror på produktmixen och fördelningen mellan försäljning och eftermarknadsintäkter. EBIT för Q3 var 1,6 mkr (-2,8 mkr), drivet av ökad försäljning och stärkt bruttomarginal. I samband med rapporten meddelade bolaget en riktad nyemission om ca 1 mkr till tillträdande VD.
 
Endast mindre justeringar
Efter Q3-rapporten gör vi endast mindre justeringar av estimaten och vi håller vårt motiverade värde om 12–13 kr per aktie oförändrat. Vår värdering baseras på en DCF-modell och en multipelbaserad ansats.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 04-11-2022 kl. 10:23: https://docs.penser.se/a/3255/ARCOMA20221104.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN