Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Penser Access: Bra Q2, men inte så stark som det först verkade för Midway Holding

 
Stark återhämtning i Q2...
Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2'20 ca. 55-60 mkr vilket innebär att om man rensar Q2'21 för förvärv och om man justerar Q2'20 för pandemieffekten ser man att den starka organiska tillväxten helt beror på de svaga jämförelsetalen. Detta är fortfarande en förbättring mot Q1 vilket är positivt.
...bådar väl för framtiden även om det finns en viss osäkerhet om uthålligheten i återhämtningen
Bygg och anläggningsmarknaden i Sverige har varit gynnsam under kvartalet och Storbritannien visar på viss tillväxt. Dock känner bolaget att utfallet i stor del har präglats av ett uppdämt behov hos framför allt ett antal större kunder i Skandinavien och att uthålligheten är osäker.
Höjer estimat och motiverat värde
Trots osäkerheten fortsätter marknaden att förbättras och tillsammans med den bättre än väntade rapporten höjer vi våra estimat med i genomsnitt 12% och höjer vårt motiverade värde till 32-33 kr från 29-30 kr. På kort sikt är den bättre marknaden positiv och på sikt ser vi ytterligare potential om Midway kan renodla koncernen och fortsätta genomföra värdeskapande förvärv inom Safe Access Solutions.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2089/midw20210720.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN