Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Penser Access: Breddar produktportföljen - Quickbit

Rapport för tredje kvartalet
Nettoomsättningen i Q3 uppgick till EUR 92,1 m (91,2) motsvarande en tillväxt om 1%. Intäkterna var uteslutande B2B via bolagets affiliate-lösning. Under kvartalet adderade Quickbit valutor till appen som nu totalt stödjer sju valutor. Efter kvartalets utgång har bolaget lanserat Quickbit Card i Sverige och därmed påbörjat sin tillväxtresa inom B2C.

Bruttomarginal fortsatt i linje med mål
Bolaget redovisar en bruttomarginal om 4% vilket ger ett bruttoresultat om EUR 3,7 m, i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet uppgick till EUR 0,2 m i kvartalet. Personalkostnaderna ökar y/y men övriga externa kostnader minskar. Rörelseresultatet uppgick till EUR 0,2 m (1,2).

Värdering
Vi justerar våra estimat för prognosperioden mot bakgrund av att intäkterna i kvartalet var lägre än väntat, se detaljer längre ned. Vi värderar Quickbit med en multipelbaserad ansats för 2022/23e. Värderingen kompletteras av en DCF-modell. Se fullständig genomgång i värderingsavsnittet. Vi ser ett motiverat värde om 6,00 - 6,20 per aktie (7,60 - 7,80kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-05-2022 kl. 15:17: https://docs.penser.se/a/2814/QBIT20220517sv.pdf
Read the analysis (English version): https://docs.penser.se/a/2813/QBIT20220517eng.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN