Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Penser Access: Dags att lyfta blicken - Medicover

Marginaler under press
Verksamheten har fortsatt att utvecklas bra och bolaget uppvisade en tillväxt på 10 procent under det tredje kvartalet, trots väsentligt negativ påverkan från kriget i Ukraina och lägre covid-19-testvolymer om nästan EUR 50 m (ca 14 procent av omsättningen). Kostnadstrycket har fortsatt vara högt, med accelererande inflation genom perioden, vilket höll ned lönsamheten och satte press på marginalerna. Vi får dock intrycket av att det än så länge inte är svårt att få igenom prishöjningar, men eftersläpningen innebär att det dröjer innan vi får se effekterna.

Det blir bättre snart
Eftersläpningen att kompensera för stigande löner är anledningen till att vi har dragit ned våra förväntningar något. Förväntade prishöjningar i oktober och tecken på en inbromsning i inflationstakten gör oss dock optimistiska att vi kan ha passerat botten för marginalerna. I övrigt ger rapporten stöd för fortsatt god underliggande efterfrågan av bolagets tjänster. Därtill räknar vi med att få se fortsatt avkastning från de omfattande investeringar som gjorts under de senaste 24 månader och bidra till att förstärka tillväxten.
 
Tillväxt och marginaler bättre nästa år
Innevarande år har bjudit på flera utmaningar, men bolaget har trots det lyckas upprätthålla en bra tillväxt och de finansiella målen ser ut att hålla. Från och med nästa år ser vi goda möjligheter att tillväxten förstärks och att marginalerna påtagligt förbättras, vilket vi bedömer är gynnsamt för aktien, som handlas med en tydlig rabatt mot sitt fundamentala värde och peers. Vårt uppdaterade motiverade värde sätts till 215-220 kr (225-230).
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-11-2022 kl. 14:12: https://docs.penser.se/a/3292/Mcovb3Q22update_senaste.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN