Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

Penser Access: Den starka tillväxten fortsätter - TOURN

Den starka tillväxten fortsätter
Tourns omsättning i Q3'21 blev 32 mkr och växte därmed 76% y/y (18). Tillväxten kom främst från Nagato som växte med 533% drivet av framför allt nya partnerskap och att man rekryterat nya användare via sign-on-bonusar. Den strategin ökar kostnaderna på kort sikt, men ger återkommande mjukvaruintäkter och lönsamheten blir på sikt god. EBITDA blev -1,8 mkr (-4).

Investeringar för tillväxt
Partnerskapen och rekryteringar via sign-on-bonusar tror vi är rätt strategi för att växa nu när man har optimerat organisationen för att skala upp snabbt och växa internationellt. Då det inte särredovisas är det dock svårt att estimera framöver men vi räknar med att se bra tillväxt och att det speglas i resultatet i början av nästa år. Vi gör vissa estimatförändringar efter en uppdatering av sign-on-bonus-strategin.

Höjer multipel och motiverat värde
I tidigare analys räknade vi med en ROI på 150% på sign-on-bonus-strategin, vilket vi nu har ändrat till 200% efter att ha fått mer information. Det innebär mer ren vinst till bolaget. Vi har under kvartalet också sett en transaktion av en peer i marknaden. Dessa faktorer gör att vi höjt vår multipel på Nagato från 2,5x till 3x EV/Sales. Detta leder till ett högre motiverat värde på 73-77 kr (62-64 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-11-2021 kl. 08:42: https://docs.penser.se/a/2406/TOURN211119.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN