Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-31

Penser Access: Fortsatt organisk tillväxt för Systemair

Fortsatt tillväxt
Nettoomsättningen för Q1'21/22 uppgick till 2 290 mkr (2 100) motsvarande en tillväxt om 9,1 % (13 % organiskt). Våra estimat var om 2 246 och avvikelsen var därmed + 2 %. Västeuropa och Norden växer 13 repektive 8 % organiskt.
Resultatet enligt förväntan
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 210 mkr mot våra estimat om 200. Avvikelsen var därmed 5 %. Vi justerar våra estimat marginellt under kommande år. Vi noterar att Systemair ser viss risk för effekter av komponentbrister under kommande kvartal, men dessa faktorer har vi i viss mån redan tagit höjd för. Vi bibehåller våra tillväxtestimat för 22/23e och 23/24e.
Oförändrad riktkurs
Vi ser en oförändrad riktkurs om 265 - 270 kr per aktie. Värderingen är primärt underbyggd av en DCF och en multipelvärdering. Se mer utförlig beskrivning av värderingen under värderingssegmentet. Vi bedömer fortsatt att tillväxtförväntningarna under kommande år för rådande värderingsnivåer är svåra att leva upp till. Vi ser en riktkurs om 265 - 270 kr per aktie och låg risk.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 31-08-2021 kl. 13:53: https://docs.penser.se/a/2179/Systemair20210831.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN