Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Penser Access: Fortsatt tillväxt i Q3 för Beijer Alma

Intäkter
Omsättningen för Q3 uppgick till 1 335 mkr (991 mkr) vilket motsvarar en tillväxt y/y om 35 %. Omsättningen överskred våra estimat om 1 254 mkr med ca 6 %. Lesjöfors fortsätter att gå starkt och hade i kvartalet omsättning om 805 mkr, som växte 24 % organiskt y/y.
Justerad lönsamhet enligt estimat
Rörelseresultatet innehöll en sedan tidigare känd komponent om 45 mkr som relaterar till avyttringen i Tyskland tidigare i år. EBIT före jämförelsestörande poster var 220 mkr, motsvarande en marginal om 16,5 %. Våra estimat uppgick till 196 mkr före justeringsposten, motsvarande en marginal om 15,7 %.
Justerar estimat
Vi gör mindre justeringar av våra estimat, se nedan under värderingssegmentet. Vi väljer fortsatt att värdera Beijer Alma både mot industribolag samt mot förvärvande bolag. Med en multipel om 17x rörelseresultatet för 2023e ser vi ett motiverat värde om 255 - 260 kr per aktie (250 - 255 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2021 kl. 08:47: https://docs.penser.se/a/2316/BEIA20211028sv.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN