Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

Penser Access: Fortsatt undervärderad - SBB

Hyresintäkterna för helåret uppgick till 5 121 mkr, något under våra estimat om 5 246 mkr. Vi bedömer att timing i tillträden är den största orsaken till avvikelsen. EPRA-NAV uppgick till 26,3 kr per aktie vilket var högre än våra estimat om 26 kr. Avvikelsen ligger i högre värdeförändringar i fastighetsbeståndet än väntat. Bolaget fortsätter sin rekapitalisering och snitträntan uppgick i Q4 till 1,31%, en minskning med 10 BPS q/q.

Vi trimmar ner våra estimat för FFO/aktie med ca 5% för att reflektera en ökad utspädning i stamaktien. Vi ser dock en uppsida i både hyresintäkter och FFO/aktie om Offentliga Hus konsolideras efter budtiden löpt ut i april. Med anledning av den externvärdering som skett på delar av portföljen samt fortsatta värdeökningar höjer vi våra NAV-estimat till 29,7 kr 2021 och 32,7 kr 2022. Bolagets kassa uppgår till ca 13 mdkr.

Efter kvartalets utgång har SBB genomfört en externvärdering av transaktioner tecknade efter kvartalets utgång och avtal som kommer att tillträdas under de kommande 12 månaderna. Detta har resulterat i en värdeökning om 1 255 mkr, vilket stödjer vår tes om att stora delar av SBBs portfölj är undervärderade. Detta i kombination med den starka intjäningen från byggrätter gör att vi behåller vårt motiverade värde om 42-44 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20210224.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Författare MFN