Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

Penser Access: Förvärvet av LEVEL transformativt - Confidence International

Planerar att tredubbla omsättningen till 2025
Confidence International, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen till 1 mdkr till 2026 och att nå en EBIT-marginal på 10% över tid. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och förvärv – vi räknar med 300–400 mkr i förvärvad tillväxt. Skulle de nå målen motsvarar detta en omsättnings-CAGR på över 20% (från pro-forma 2020).

Förvärvet av LEVEL var en milstolpe för bolaget
Confidence förvärvade Nordic LEVEL Services Group i maj 2021 och ökade omsättningen från 100 till 300 mkr i ett slag samtidigt som man breddade erbjudandet dramatiskt. De är nu helhetsleverantör av säkerhetstjänster, vilket är en konkurrensfördel i en marknad där efterfrågan för privata lösningar på säkerhetstjänster ökar samtidigt som kunderna i allt högre grad vill köpa mer från samma leverantör.

Potential för tredubbling av kursen om de levererar
Med 10% organisk tillväxt per år i snitt och utan hänsyn taget till förvärv ser vi en uppsida till 3,5–3,7 kr. I detta scenario ser vi en marginal på 9% för segmenten och 6% för koncernen. Med 375 mkr i förvärv, med en tyngpunkt i början av femårsperioden, räknar vi med att koncernen når 8% EBITDA-marginal 2026. I detta scenario ser vi uppsida till 7,5 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-11-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2388/CONF211116.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN