Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-30

Penser Access: Hög förvärvstakt - Beijer Alma

Stark efterfrågan
Beijer Alma redovisar ett mycket starkt andra kvartal. Intäkterna uppgick till 1 336 mkr (963 mkr), motsvarande 37 % organisk tillväxt vilket överskred våra estimat om 1 116 mkr. Lesjöfors uppvisar stark tillväxt (61 % organiskt) och bidrog till den starka tillväxten i koncernen.
Förvärvstakten höjs
Efter utgången av Q1 har Beijer Tech förvärvat tre bolag, och Lesjöfors genomförde sitt hittills största förvärv genom Alcomex. Vi går genom förvärven i detalj längre ned. Vi ser positivt på att Beijer Alma använder sitt förvärvsutrymme och bedömer att förvärven har attraktiv sektorexponering och goda finansiella profiler.
Estimatförändringar
Vi justerar våra estimat för att återspegla förvärv och styrkan i flera av bolagets marknader. Vi har även fördjupat oss i värderingen av bolag med förvärv som central tillväxtdrivare. Vi noterar samband mellan hög förvärvstakt och höga multiplar och bedömer att Beijer Alma förtjänar en högre multipel mot bakgrund av ökad förvärvstakt. Vi höjer vårt motiverade värde till 250 - 255 kr per aktie (195 - 200 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-08-2021 kl. 08:40: https://docs.penser.se/a/2172/BEIA20210830.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN