Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Penser Access: Högsta orderingången någonsin för Beijer Electronics Group

 
Högsta orderingången någonsin...
Med bred återhämtning i efterfrågan växte orderingången med mer än 50% och kom in på den högsta nivån någonsin. Komponentbristen gjorde att försäljningen var 11-12% lägre än vad den hade varit i en normalsituation vilket, i sin tur, gjorde att EBIT var betydligt lägre än vad det hade varit med normaliserad omsättning.

...bäddar för bra momentum i omsättning och resultat framöver
Att omsättningen laggar orderingången - book-to-bill var 1,32x i kvartalet och 1,15x annualiserat - är tillfälligt och kommer rätta till sig kommande kvartal. Efterfrågan är stark och kommer fortsätta vara det, vilket är nyckeln. Komponentbristen borde successivt klinga av och effekterna borde vara helt borta i slutet av året. Detta borde leda till mycket bra vinstmomentum.

Vi höjer våra prognoser med 4-10% för 2021-2023e
Vi anser att den starka orderingången och den starka efterfrågan var nyckeln i gårdagens rapport och tycker att nedgången i aktien var obefogad. Beijer Group kommer ur pandemin med en lägre kostnadsbas och har därmed en bra hävstång från bättre volymer. Med hänsyn till den starka orderingången höjer vi våra EPS-estimat med 4-10% och vårt motiverade värde till 65-71 kr (64-68 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2080/bele20210716.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN