Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-18

Penser Access: I bra form trots omständigheterna - Medicover

Bra inledning
Året har verksamhetsmässigt börjat bra med starka siffror för Q1 2022 som överträffade våra och marknadens förväntningar. Den underliggande tillväxten är god samtidigt som bolaget har en hög förvärvsaktivitet. Marginalerna har visserligen försvagats y/y, men vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att kunna kompensera sig för rådande uppgång i kostnaderna successivt under året.

Höjer prognoserna
Den positiva utvecklingen i början av året och nyligen annonserade förvärv ger oss anledning att justera upp våra förväntningar. Utmaningarna med förväntat lägre intäkter från covid-19-tjänster och kriget i Ukraina ser ut att kunna vägas upp av genomförda förvärv och nyligen annonserade förvärv. Därtill indikeras att fler förvärv kan komma under året och därmed kan det finnas uppsida i våra och marknadens estimat.

Kvalitet till attraktiva nivåer
Aktien har kommit ned ordentligt hittills i år till följd av kriget i Ukraina och det svaga börssentimentet. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 245-250 kr (260-265), men ser en fortsatt betydande uppsida från aktien som handlas till historiskt låga multiplar och jämfört med sina peers. Aktien är känslig för fortsatta ränteuppgångar, utifrån bolagets tillväxtprofil.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-05-2022 kl. 09:54: https://docs.penser.se/a/2817/Q12022Mcovb.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN