Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-12

Penser Access: I vänteläge inför nästa fas för Nanologica

 
Odramatisk rapport
Utvecklingen under Q2 2021 visade på hög aktivitet inom affärsområdet drug development (DD) som stod för huvuddelen av nettoomsättningen under perioden. Det var framför allt samarbetet med Vicore Pharma som utvecklades positivt. Inom affärsområdet kromatografi är det fortsatt fullt fokus på produktionsuppskalning för att ta verksamheten mot större volymer mot slutet av året eller i början av 2022.

Inhalation avancerar
Nanologica har under det senaste året ökat sitt fokus inom DD mot inhalation av läkemedelssubstanser, där bolagets kunnande och teknologier verkar ha störst potential. De egna projekten avancerar och vi väntar oss prekliniska resultat under H2 2021. Vi noterar att det finns ett tydligt intresse inom industrin, som nyligen exemplifierades av ett bud på Vectura (kontraktstillverkare inriktad mot inhalation) från Philip Morris.

Vi står fast
Rapporten för Q2 2021 förändrar inte vår positiva grundsyn på Nanologica som står inför en spännande tillväxtfas. Vi upprepar därför vårt motiverade värde om 19-20 kr. Nya kundavtal inom kromatografisegmentet, kan bli betydelsefulla konfidenshöjare och motivera en höjning. De främsta riskerna för aktien är fördröjningar som i sin tur kan påskynda ett finansieringsbehov.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 12-07-2021 kl. 15:00: https://docs.penser.se/a/2068/Q2Nanologica2021.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.epaccess.se

Författare MFN