Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-22

Penser Access: Ingen dramatik i Q2 - Ascelia Pharma

Q2-rapport
Ascelias Q2-rapport innehöll inga överraskningar och var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet kom in på -33 mkr (-32) med en ökning i kostnader relaterat till forskning och utveckling. Kassapositionen var fortsatt stabil på 209 mkr i slutet av juni.

Studier i fokus
Kvartalets fokus har varit att fortsatt driva det kliniska programmet framåt för att generera all relevant data för en marknadsansökan för Orviglance i USA och Europa. Bolaget upprepar målet att fortsatt ha en fullrekryterad SPARKLE-studie innan årets slut. Vidare blev studien på patienter med nedsatt leverfunktion fullrekryterad under det första halvåret och vi väntar oss data under Q3.

Upprepar motiverade värde om 52-54 kr/aktie
Vi ser inte någon anledningar att revidera våra prognoser efter rapporten och upprepar vårt motiverade värde om 52-54 kronor per aktie. Sista patienten rekryterad in i SPARKLE-studie ser vi fortsatt som den viktigaste triggern för Ascelias aktiekurs.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-08-2022 kl. 08:39: https://docs.penser.se/a/2992/ACE20220822.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN