Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Penser Access: Korrigerat utskick: Fortsätter enligt plan - Arlandastad Group

Ökade intäkter från både fastighetsverksamhet och operativa bolag
Bolaget omsatte 208 mkr för de första nio månaderna i år, motsvarande en tillväxt y/y med 70%. Intäkterna från fastighetförvaltningsverksamhet under perioden uppgick till 92 mkr och stod för 44% av totala intäkter. Intäkter från operativa bolag stod för 55%. Ökningen av intäkter från de operativa bolagen drevs av ökade aktiviteter i samband med lättade coronarestriktioner. I övrigt fortsätter hyresintäkter att öka i takt med att nya hyresavtal tecknas.

Marginella estimatförändringar
Vår bedömning är att bolagets verksamhet går åt rätt håll. Vi gör därför inga estimatjusteringar för verksamheten. Vi justerar dock upp våra estimat för räntekostnader i linje med marknaden.
 
Justerar motiverat värde med anledning av omvärldsfaktorer
Givet fortsatt osäkerhet kring byggkostnader, svag transaktionsmarkanad, oviss finansieringsmarkand samt turbulens i finansieringsmarknaden justerar vi vårt motiverade värde till 72–74 kr per aktie från 76–78 kr. Vi anser att den höga rabatten jämfört med både sektor och NAV är omotiverad då bolaget har en låg skuldsättning, hög avkastning på eget kapital och levererar på de mål som är kopplade till verksamheten. Vi bedömer således att Arlandastad är ett av de mest intressanta fastighetsbolagen på börsen just nu.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-11-2022 kl. 07:48: https://docs.penser.se/a/3301/AGROUP_Q3_2022_20221117.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN