Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

Penser Access: Når nya höjder - CAG Group

Avslutar året rekordstarkt
CAG avslutar året med ett rekordkvartal som överträffar våra förväntningar både vad gäller omsättning och lönsamhet. Bolaget fortsätter att möta en stark efterfrågan och redovisade en rekordhög omsättning på 239,2 mkr (185,6), vilket innebär 28,6% tillväxt y/y, varav 6,7% organisk och 22,2% förvärvad. Kvartalet demonstrerar den positiva effekten en högre omsättning får på vinsten. Under perioden uppgick EBITA-marginalen till 11,1% (9,1), vilket är över CAG:s långsiktiga mål om 10%. Med bakgrund av årets starka utveckling föreslår styrelsen en utdelning om 3,60 kr per aktie jämfört med föregående om 3,10 kr.

Verkar inom stabila segment
Vi ser en fortsatt god efterfrågan på CAG:s tjänster, speciellt inom Försvar, Övrig offentlig sektor och Bank & Finans, vilka är bolagets största kundsegment. Inom Försvarssegmentet ser vi att efterfrågan kommer att fortsätta vara hög, vilket återspeglas i avtalet med BAE Häggströms. Det samma gäller Bank & Finans där CAG under perioden vann ett ramavtal med Finansinspektionen. Lite mer försiktiga är vi till utvecklingen inom Hälsa & Vård och Handel & Tjänsteföretag, vilka endast står för 5% respektive 6% av omsättningen. Hälsa & Vård brukar vara lite avvaktande och försiktigt efter val och det ser vi även denna gång. Många av CAG:s kunder inom Handel & Tjänsteföretag är B2Bbolag, men det finns ändå en konsumentexponering som kan ha det tufft framöver.
 
Höjer motiverat värde till 117–120 kr
Lönsamheten kom in klart över våra förväntningar, varpå vi gör en marginell uppjustering av lönsamheten. Till följd av högre lönsamhet höjer vi motiverat värde till 117–120 kr per aktie från tidigare 114–117 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-02-2023 kl. 08:34: https://docs.penser.se/a/3532/CAG_Q4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN