Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-11

Penser Access: Nyckeln fortsätter vara kapacitetstillväxten - Candles Scandinavia

Renodlar verksamheten…
Candles har meddelat att de avslutar samarbetet med Newell brands gällande distributionen av varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano. Detta innebär att de renodlar verksamheten till 100% naturliga doftljus vilket vi tror är positivt för bolagets profil. Vi bedömer att steget tas nu för att resten av verksamheten är i en fas där de kommer kunna kompensera för försäljningstappet.

…samt genomför organisationsförändring
Samtidigt genomför de en organisationsförändring där de väljer att öka investeringarna inom IT-automation och robotisering av produktionen. Som en följd sker en optimering av personalstyrkan och bolaget sänker sina personalkostnader med 20 mkr på årsbasis. De kommer även att öka fokus på inköp med syfte att sänka råvarukostnaderna. Vi bedömer att den lägre kostnadsbasen underlättar för bolaget att ta marknadsandelar då den ökade konkurrensmässigheten minskar barriärerna för kunderna att byta leverantör.
 
Kraftig tillväxt runt hörnet
Vi tror att Candles helt kommer att kunna ersätta den omsättning som Newells produkter står för och att det finns avsättning för samtliga produkter som Candles kan producera – det är produktionen som är flaskhalsen. De senaste åren har de sexfaldigat kapaciteten och i juni kommer de ha ytterligare en lina på plats vilket kommer dubbla kapaciteten. I slutet av 2023 kommer den nya fabriken vara på plats vilket ytterligare tredubblar kapaciteten. Detta kommer driva tillväxten.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-01-2023 kl. 09:35: https://docs.penser.se/a/3422/candles230111.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN