Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

Penser Access: Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan - Irisity

Starka siffror ifrån kärnaffären
Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,2 mkr jämfört med våra estimat om 16,9 mkr. Det motsvarar en tillväxt om 146% y/y. MRR uppgick till 4,2 mkr vilket motsvarar en tillväxt q/q om 40%. EBITDA uppgick till 0,9 mkr trots att bruttomarginalen uppgick till 58,7%, vilket var lägre än våra estimat om 73%. Bolaget ser en acceleration av tillväxten i kommande perioder.

Ny fas för bolaget innebär ny take på estimaten
Vi har tidigare fokuserat våra estimat på att förstå och förklara potentialen och se skalbarheten i affärsmodellen. Då bolaget nu befinner sig i den kommersialiseringsfas vi har förutsett i våra tidigare analyser tar vi ett omtag för att reflektera den nya fas bolaget befinner sig i. Detta leder till signifikanta förändringar, men stärker snarare vår positiva syn på bolaget.

Höjt motiverat värde
Vi höjer vårt motiverade värde till 98–102 från 95–100 kr. Då bolaget befinner sig i ett nytt skede av kommersialiseringen ändrar vi vår metodik till en DCF kombinerat med en multipelvärdering i närtid. Bolaget handlas till en implicit WACC om strax över 15% vilket indikerar en riskbild för ett bolag före kommersialisering. Vi bedömer detta vara fel då bolaget i dagsläget befinner sig i en accelererande kommersialiseringsfas.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-11-2021 kl. 08:41: https://docs.penser.se/a/2386/IRIS20211116.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN