Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-13

Penser Access: Omvärldsfaktorer påverkade marginalen negativt under kvartalet - Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22
Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten var framför allt drivet av lägre intäkter inom segmentet Hygien, där efterfrågan normaliserats efter pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 35% (45%), drivet av kraftigt ökade råvarupriser. EBITDA-marginalen uppgick till 8% (20%), drivet av lägre bruttomarginal.

Greenium fortsätter ta marknadsandelar
Varumärket Greenium fortsätter utvecklas väl och växte Q/Q med 50%, i en marknad där nybilsförsäljningen minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period föregående år. Vår tolkning är att bolaget fortsätter ta marknadsandelar inom segmentet fordon, som under kvartalet växte med ca 12% y/y. Segmentet fordon utgör nu ca 60% av den totala omsättningen.

Justerar motiverat värde
Segmentet fordon fortsätter utvecklas väl, drivet av varumärket Greenium. Brutto- och EBITDA-marginalen försämrades y/y drivet av högre råvarupriser. Bolaget indikerar att man initierat prishöjningar under kvartalet. Baserat på den höga osäkerheten på kort sikt vad gäller kostnaden för insatsvaror men även generellt högre avkastningskrav justerar vi vårt motiverade värde till 1,45-1,55kr (1,60-1,70). Medelrisk.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-05-2022 kl. 10:27: https://docs.penser.se/a/2795/Clemondo20220513.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN