Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-25

Penser Access: Orderingången visar vägen för framtida tillväxt - Mentice

Stark orderingång...
Orderingången uppgick till 57,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y. Siffran var i linje med vårt estimat. Försäljningen uppgick till 45,1 mkr vilket var i linje med föregående år och lägre än vårt estimat om 56 mkr. EBITDA uppgick till -12,2 mkr vilket var lägre än vårt estimat om -1,8 mkr. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 84% vs vårt estimat om 82%. Bolaget höjer således sin intjäning ifrån mjukvaruintäkter.

...konservativ realisering i närtid...
Trots den starka orderingången är vi konservativa med vår realisering av denna i närtid. Vi lämnar därför våra intäktsestimat i princip oförändrade under vår prognosperiod. Vi bedömer att stortordern från Medtronic som diskuteras senare i analysen sänker risken i våra estimat. På innevarande år sänker vi EBITDA med 9 mkr och kommande två år med i snitt 6,3% givet att bolaget har höjt kostnadsbasen.

..men bibehåller motiverat värde
Vi bibehåller vårt motiverade värde om 117-121 kr. Vi bedömer att bolaget kommer kunna exekvera på sin starka orderbok samtidigt som volatiliteten i intjäningen minskar vilket gör att den rabatt som nu finns emot andra snabbväxande medicinteknikbolag ska minska.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 25-07-2022 kl. 08:14: https://docs.penser.se/a/2953/Mentice20220725.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN