Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-30

Penser Access: Planerar genomföra nyemission på 300 mkr - Fingerprint Cards

Annonserar nyemission på 300 mkr
Då de riskerar att bryta kovenanterna i sin 300 mkr-obligation med löptid till 2024 planerar bolaget att genomföra en företrädesemission på 300 mkr under Q4’22. Bakgrunden till risken för att bryta kovenanterna anges till den kraftigt fallande mobilmarknaden i Kina till följd av de Covid-relaterade nedstängningarna. De kommer vidare att emittera hybridkapital på 75 mkr som kommer konverteras till B-aktier före avstämningsdagen i företrädesemissionen.

Mobile kommer fortsätta tyngas under H2 och in i Q1 2023
Bolaget meddelar vidare att de räknar med att restriktionerna i Kina kommer fortsätta ha en negativ påverkan på försäljningen och resultatet under H2’22 och Q1’23 men räknar med att efterfrågan kommer återkomma när restriktionerna lyfts. Vi fortsätter att tro att det värsta är bakom oss, att försäljningen har bottnat ur även om den kommer fortsätta vara negativ y/y.
 
Långsiktigt investeringcase intakt men vi räknar med fortsatt volatilitet i närtid
Med fortsatta fall i Mobile tror bolaget nu att försäljningen utanför kapacitiva sensorer i Mobile kommer att stå för 30% 2022e och ca 45% 2023. Bruttomarginalerna är dessutom högre i övriga segment – 15-20% i Mobile, 40-45% i PC, 30-40% i Payments och 40-50% i Access – vilket innebär högre bruttomarginaler för koncernen som helhet. Åtminstone tills emissionen är genomförd räknar vi med fortsatt volatilitet för aktien men vill samtidigt påpeka att den enligt vår åsikt prisar in mycket. Som exempel värderas IDEX, den främsta konkurrenten inom Payments, till motsvarande 3,5 kr per Fingerprints-aktie. Med tanke på att det i dagsläget i princip är ett duopol så är det rimligt att anta att marknadsandelarna kommer vara likartade över tid. Om vi värderar Payments i linje med IDEX så står den delen i skrivande stund för 70% av Fingerprints börsvärde.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-09-2022 kl. 10:51: https://docs.penser.se/a/3074/fingb220930.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN