Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-14

Penser Access: Pressad av pandemin - Enzymatica

Försäljningstapp på 45% under Q3 2021
Bolagets tredje kvartalssiffror pressades av pandemin. Försäljningen under Q3 2021 minskade med 45% jämfört Q3 2020. EBIT-marginalen var -39% för kvartalet jämfört -8% Q3 2020. Under första kvartalet 2021 halverades marknaderna jämfört med samma period föregående år.

Bolaget tror på återhämtning som påbörjats under H2'21
Under kvartalet, särskilt under den sista månaden, har förkylningskategorin enligt bolaget börjat återhämta sig i takt med att rörligheten i samhället, och besöken på apoteken, har ökat. Förkylningskategorin ökade med 14 %, samtidigt som ColdZyme minskade med 32 % jämfört med samma period 2020.

Estimatändringar och värdering
Vi drar ned våra försäljningsestimat för 2021 från 82 mkr till 66 mkr. Vi justerar även ned våra försäljningsestimat för 2022-2023 till 112 respektive 176 mkr, EBIT-estimaten för 2021 från -37 mkr till -40,5 mkr. Vi ser ett motiverat värde om 10,8 - 11,1 kr. Vi bedömer att Enzymatica för tillfället är välfinansierat. Bolaget genomförde en nyemission under Q2 och vid utgången av Q3 hade bolaget en kassa om 50,3 mkr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-12-2021 kl. 12:29: https://docs.penser.se/a/2466/Enzy141221.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN