Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-19

Penser Access: Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer - Clemondo

Fordon växer 15% organiskt
Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade med 18% och Industri minskade med 6%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (44%) och var fortsatt påverkat av ökade priser på insatsvaror. EBITDA-marginalen uppgick till 6% (10%).

Bruttomarginalen förväntas bli bättre
Trots att försäljningen av både nya och begagnade bilar minskade med 25% under kvartalet, växte bolagets Fordonssegment med 15%, drivet av varumärket Greenium. Segmentet Hygien såg en minskad efterfrågan då effekterna av pandemin successivt klingar av. Bruttomarginalen förväntas förbättras det kommande kvartalet via en kombination av rörlig prissättning och omförhandlade avtal med kunder.

Bibehåller motiverat värde
Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1,45-1,55kr per aktie mot bakgrund av följande; segmentet Fordon fortsätter utvecklas väl och ta marknadsandelar, bruttomarginalen förväntas successivt förbättras givet ny prissättning, samt att man under kvartalet fortsatt visa att man har en flexibel kostnadsbas och snabbt kan ställa om för att skydda marginalen vid behov. Medelrisk kvarstår.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-08-2022 kl. 08:25: https://docs.penser.se/a/2983/CLEM20220819.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN