Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-11

Penser Access: Q3 rapport med nya finansiella mål - Exsitec Holding

Stark omsättningstillväxt men lägre marginal
Justerad nettoomsättning i Q3'21 uppgick till 115 mkr (58 mkr Q3'20), vilket motsvarar en tillväxt om 97% y/y (22% organisk). Justerad EBITA-marginal uppgick till 8% (13%) och förklaras framförallt av ett rekordhögt deltagande i traineeprogrammet vilket belastar resultatet på kort sikt. Återkommande intäkter för programvara (LTM) uppgick till 29% av den justerade nettoomsättningen (26% 2020).

Nytt förvärv och nya finansiella mål
I slutet av oktober kommunicerade bolaget att man förvärvar Zedcom, specialister inom Visma.net och IT-drift. Dessutom uppdaterar bolaget sina finansiella mål givet den historiskt goda utvecklingen samt marknadsförutsättningarna. De nya målen innebär att man under perioden 2023-2025 skall uppnå en omsättning om 1 mdkr med en justerad EBITA-marginal om 20% (tidigare 15% omsättningstillväxt och EBITA-marginal).

Nytt motiverat värde
Fortsatt stark omsättningstillväxt i Q3 men en svagare marginal som enligt vår bedömning har sin naturliga förklaring. Att bolaget kommunicerar nya finansiella mål kommer inte som en överraskning givet den historiskt starka utvecklingen samt de goda marknadsförutsättningarna. Vi höjer vårt motiverade värde till 240-242 kr per aktie från tidigare 186-188. Vi ser fortsatt låg risk.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-11-2021 kl. 09:13: https://docs.penser.se/a/2373/EXSITEC20211111.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN