Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Penser Access: Satsningar på Online ger styrka på sikt - Bokusgruppen

Q3 svagare y/y på grund av satsningar på Online
Bokusgruppen rapporterade en EBITA på 14,9 mkr, lägre än Q3’21 (34,4 mkr). Försäljningen var relativt oförändrad, -1,7% y/y, där Akademibokhandeln Online visade bäst utveckling med 16,7% tillväxt. Bokus online minskade med 7,2%, främst beroende på lägre försäljning av studentlitteratur. Akademibokhandeln butik ökade med 1,2% i y/y. Bolaget har lyckats föra över inflationsrelaterade kostnader till kund; bruttomarginalen var något bättre än föregående år. Försvagningen av resultatet var direkt hänförlig till satsningar på Onlineverksamheten.

Satsningar på Online kostar i närtid men bör ge resultat på sikt
Bolaget väljer att satsa de senaste årens starka resultat på Online. Kortsiktigt sänker detta våra resultatprognoser, som dessutom tyngs av ökande rörelsekostnader i form av högre hyror och andra inflationspåverkade kostnader som el. Satsningarna bör dock leda till en starkare marknadsposition på sikt, och ett bra bevis på att satsningar bär frukt är Akademibokhandeln online, som har ökat sin försäljning med CAGR 35% Q3’19-Q3’22.
 
Bred täckning, bra prisledarskap och prisvärda upplevelser till attraktiv värdering
Återigen har Bokusgruppen visat på styrkan i att vara närvarande i alla kanaler och med alla format, när Online viker till förmån för butik. Bolaget har till fullo lyckats föra över produktprisökningar, vilket tyder på starka varumärken med gott prisledarskap. Efterfrågan bör vara stabil och klara ett minskat konsumtionsutrymme som konsumenten möter för närvarande. En attraktiv kassflödesvärdering stöds av hög direktavkastning som betalas ut halvårsvis. På grund av analysavdelningens nya avkastningskrav sänker vi dock vårt motiverade värde till 55-57 kr (72-73 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-10-2022 kl. 09:07: https://docs.penser.se/a/3127/Bokus_Q3_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN