Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-13

Penser Access: Signerar Tiktok-nätverk - Tourn International

Avtal partnernätverk
Tourn har tecknat avtal med ett partnernätverk för influencers verksamma på Tiktok. Vi estimerar att avtalet berör content-ID, vilket generellt sett innebär högre bruttomarginal för intäkterna än i övriga Tourn. Vid content-ID använder Tourn sin mjukvara för att identifiera videomaterial och fördelar annonsintäkter till rättighetsägaren. Avtalet innebär att Tourn expanderar, då det är första samarbetet med ett Tiktok-nätverk.
Höjer estimat
Vi har höjt våra estimat av hur snabbt Tourn kan växa via sign-on-bonus för Youtubers. Tourn själva förmedlar att tillväxtpotentialen är stor, vilket är rimligt då Youtube omsätter över 200 miljarder kronor årligen. Tourns finansiella position möjliggör en snabbare expansion än vad våra nuvarande estimat anger. Vi väljer dock ett konservativt förhållningssätt till dess att Youtubers bevisligen använder Nagato längre än kontraktstiden.
Höjer motiverat värde till 54–56 kr
Då bruttomarginalen är högre för content-ID höjer vi vår EV/S-värderingsmultipel för Nagato år 2025 till 2,5 (2,0). Vi sänker även vår riskpremie då bolaget uppvisar ökad stabilitet och storlek. Vår nya WACC är 11 % (12). Vi förblir positiva till Tourn och höjer vårt motiverade värde till 54–56 kr per aktie (44–46).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-09-2021 kl. 08:24: https://docs.penser.se/a/2206/Tourn20210913.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN