Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-27

Penser Access: Stabil tillväxt, marginal och ytterligare ett förvärv - Physitrack

Tillväxt om 67% i Q1'22
Omsättningen i Q1'22 uppgick till EUR 2,6m (EUR 1,5m i Q1’21), vilket motsvarar en tillväxt om 67% y/y. Proforma uppgick den organiska tillväxten till 29%. Justerad EBITDA uppgick till EUR 0,7m (EUR 0,5m) vilket motsvarar en marginal om 29% (32%). Den lägre marginalen förklaras av tidigare gjorda förvärv. Återkommande intäkter uppgick till 68% av totala intäkter i Q1’22. Churnen uppgick till 1,4% (1,5% i Q4’21)

Nytt förvärv
Physitrack förvärvar brittiska Champion Health, en hälsoplattform riktad mot företag och dess anställda. Köpeskillingen uppgår till GBP 2,5m och är finansierad med egna medel, med en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till GBP 8m givet att bolaget uppnår tillväxtmål i linje med koncernen som helhet. Förvärvet stärker ytterligare bolagets relativt nyligen lanserade tjänst Physitrack Access, en abonnemangsbaserad tjänst.

Justerar motiverat värde
Bolaget fortsätter utvecklas väl och stärker sitt utbud ytterligare genom förvärvet av Champion Health, där marknaden för "wellbeing" är stor och förväntas växa med 15% per år. Givet marknadssentimentet och generell multipelkontraktion samt högre riskpremie sänker vi dock vårt motiverade värde något till 75-77 kr (83-85). Medelrisk kvarstår.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-05-2022 kl. 10:40: https://docs.penser.se/a/2859/PHYSI20220527.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN