Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-23

Penser Access: Stabilt kvartal för Sensys Gatso Group

Stabilt kvartal
Sensys Gatsos omsättning under Q2'21 var 126 mkr (94) och EBIT 4,6 (−0,9). Omsättningen var knappt
10 % under våra estimat, men tillväxten uppgick till 35 % och vi anser att kvartalet är klart godkänt givet
utmaningarna under 2021. Avvikelsen från våra estimat förklaras i sin helhet av 10 mkr lägre intäkter från
Saudiarabien. Intäkterna från Saudiarabien är relativt volatila och vi ser inga orosmoln kring detta.
Estimatförändringar
I vår mening verkar bolaget optimistiska kring framtiden. I sitt VD-ord skriver bolaget bland annat att
försäljningspipelinen innebär att orderingången "med stor sannolikhet" kommer att öka inom den närmsta
tiden. Vidare indikerar bolaget att TRaaS-försäljningen kan påverkas positivt av att effekterna från Covid
minskar, och man håller fast vid sina mål om över 1 mdkr i intäkter 2025 och minst 15 % EBITDA-marginal.
Behåller värdering
Utredningen i Nederländerna är som bekant nedlagd. Omsättningen växte 35 % under kvartalet och VD tycks
vara optimistisk kring ordrar i närtid. Ändå fortsätter aktiekursen att sjunka. Det vi finner mest negativt i
rapporten var den låga orderingången under Q2, men det var i vår mening redan känt i och med att bolaget
har annonserat relativt få ordrar under Q2. Uppsidan är stor till vårt motiverade värde om 2,05–2,15 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-08-2021 kl. 08:24: https://docs.penser.se/a/2146/Sensys20210823.pdf
English version: https://docs.penser.se/a/2147/Sensysgatsoenglish20210823.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN