Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-22

Penser Access: Stark försäljning i kvartalet - Hansa Biopharma

Q1-rapporten
Hansa släppte igår sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna under perioden uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Rörelseresultatet kom in på -135 mkr (-104). Kassapositionen i slutet av kvartalet, inklusive kortfristiga placeringar, var cirka 754 mkr. Vi bedömer fortsatt att nuvarande kassa räcker en bit in i 2023.

Framsteg i patientrekrytering
Rekryteringen till pågående kliniska studier har accelererat över flera fronter (bortsett från GBS), och närmast väntar vi oss en utläsning av fas II-studien inom AMR i slutet av 2022. Det kanske mest glädjande är att 16/64 patienter redan rekryterats till fas III-studien i USA med imlifidase inom njurtransplantation.

Höjer försäljningsestimat något
Q1-rapporten från Hansa var stark, särskilt sett till försäljningsutvecklingen. Vi höjer våra försäljningsestimat för 2022, 2023 och 2024 något, då vi bedömer att de positiva beskeden avseende kostnadsersättningar i större europeiska länder kommer att ge stöd för försäljningen i närtid. Vårt motiverade värde är fortsatt 240-250 kronor per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-04-2022 kl. 08:54: https://docs.penser.se/a/2715/HNSA20220422.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN