Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-31

Penser Access: Stark Q3’22 - ITAB Shop Concept

Stark Q3 rapport
ITAB redovisade en genomgående stark Q3-rapport. Omsättningen ökade med 23% varav organiskt 15%. Förvärv bidrog med 2%, med resterande del valuta. EBIT-marginalen ökade med 420 punkter vilket innebar en ökning av EBIT (exklusive jämförelsestörande poster) på 122%. Bolaget anger en bättre balans mellan prisnivå och kostnadsökningar, i kombination med kostnadsbesparande åtgärder, som orsak till det starka resultatet.

Åtgärder och bättre prisbalans ger högre prognoser
Den starka rapporten, både vad gäller försäljning och marginalexpansion, medför att vi höjer våra EBITDA-prognoser med 26%, 36% och 35% för 2022-2024e. Bolaget levererar, i en utmanade tid för Retailkunder som drabbas av hög kostandsinflation och svag konsumentkonjunktur, en stark tillväxt. I kombination med effekt från tidigare kostnadsbesparingar och bra balans mellan prisnivåer och kostnadsbesparingar, blir resultateffekten signifikant.
 
Motiverat värde intakt, stor uppsida mot nuvarande aktiekurs
Vi behåller vårt motiverade värde på 19,5-20,5 kr. Högre prognoser motverkas av högre avkastningskrav i linje med analysavdelningens nya ramverk för riskpremieberäkning. Aktien handlas på låga multiplar och erbjuder ett alternativ till mer cykliska sektorer och bolag.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 31-10-2022 kl. 09:58: https://docs.penser.se/a/3145/ITAB_Q3_22.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN