Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-19

Penser Access: Stark trading update - Raketech Group

Stark trading update
Omsättningen i Q2'21 uppgick till EUR 8,8m vs våra estimat om 8,6m. Den organiska tillväxten uppgick till
25,6%. EBITDA uppgick till EUR 3,4m vs våra estimat om EUR 3,7m. Avvikelsen går att förklara med en lägre
bruttomarginal till följd av en ändrad produktmix. Bolaget lämnar en trading update att omsättningen i juli
var ca 21% högre än under 2020 samt att EBITDA-marginalen under denna månad uppgick till 43%.
Kosmetiska förändringar av estimaten
Då vi inför rapporten uppdaterade estimaten med hänvisning till förvärvet av QM Media gör vi endast mindre
förändringar för att ta hänsyn till förvärvet av Infinleads samt given guidning. Detta innebär att vi höjer
estimaten för försäljning med ca 2,5% kommande år. Innevarande år sänker vi EPS med ca 8% för att justera
för timing av tillträde vid förvärv och utspädning.
Fortsatt stor uppsida till vårt motiverade värde
Vi bibehåller vårt motiverade värde om 27-28 kr. Vi bedömer att det finns ett antal skäl till en uppvärdering
kommande kvartal och dessa är: 1) ökad exponering mot USA och sportsbetting 2) fortsatt leverans av stark
organisk tillväxt 3) fortsatta förvärv.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-08-2021 kl. 07:25: https://docs.penser.se/a/2133/Raketech20210819.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN